Полезни съвети
 
 
Начало

Красотата е в очите на зрителя

Психология на естетиката


Дентална клиника Д-р Димова   Естетика - това понятие събужда разнообразни асоциации. Някой си мисли за картина, други пък си спомнят за особено красив слънчев залез или пък за лицето на някой любим човек.
  В зъболечението "естетика" принадлежи към най-споменаваните модни думи. Заместител на зъб, цветен тон, форма на зъбите и много други думи се употребяват в аспекта на естетическото общо впечатление. В многобройни студии беше изследвано кои фактори на влияние карат човек да възприема обект или личност като красиви. Симетрия,хармония и степен на познаване влияят на усещането за красота. Но и състоянието на личността и културният фон на присъждащия, свързани с рамковите условия, при които ще се вземе решението, имат влияние върху естетическото възприятие. Къде се намира произходът на обозначението "естетика"?
  "Естетика" означава буквално преведено "наука за сетивата". Тя се занимава първо със сетивните възприятия и възможните чрез тях разпознавания. Понятието идва от гръцката дума "aisthesis", което се употребява за "възприемане" и "почувстване", но също и за "разпознаване" и "разбиране".
При днешната употреба естетика се асоциира предимно с красота.